Výstupy z registru ČNHP za rok 2017

Výstupy z registru ČNHP za rok 2017: hemofilie

(CNHP registry – 2017 annual report: haemophilia)

Výstupy z registru ČNHP za rok 2017: von Willebrandova choroba

(CNHP registry – 2017 annual report: von Willebrand disease)