Archiv

Rok: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009


Zápis z jednání Koordinační a Výkonné rady ČNHP (24. 9. 2014)
6.11.2014 Administrátor | Další informace...

Byl zveřejněn zápis z jednání Koordinační a Výkonné rady ČNHP, která se konala ve středu 24. září 2014 v Praze.

Data o hemofilii v ČR za rok 2013 pro Světovou hemofilickou federaci
5.9.2014 Administrátor | Další informace...

Zveřejnili jsme data o hemofilii v ČR za rok 2013, které byly v polovině roku 2014 zaslány Světové hemofilické federaci (World Federation of Hemophilia).

Věstník MZ ČR 3/2014: Požadavky na centra vysoce specializované hematologické péče v ČR
5.9.2014 Administrátor | Další informace...

Zvyšující se náročnost a individualizace požadavků na vedné léčebné péče v hematologii klade zvýšené požadavky na vytvoření a udržení dostatečné erudice všeh členů multidisciplinárního týmu. Z mezinárodních zkušeností je známo, že napříč různými medicínskými obory existuje závislost mezi frekvencí provedení různých složitých medicínských výkonů a ukazateli kvality a opakovaně bylo prokázáno, že výsledky léčebné péče jsou v přímém vztahu ke zkušenostem získaným v přímé relaci k počtu provedených léčebných výkonů.

Úspěšný audit v Ústí nad Labem
6.6.2014 Administrátor | Další informace...

Dne 7. 5. 2014 proběhl úspěšně audit na Dětské klinice a Oddělení klinické hematologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem: obě pracoviště jsou součástí HTC v daném zdravotnickém zařízení.

Doporučení EDQM
21.3.2014 Administrátor | Další informace...

Doporučení EDQM (EDQM - European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare) z dubna 2013.

Přihláška k auditu (EUHANET)
10.1.2014 Administrátor | Další informace...

Stáhněte si přihlášku k auditu centra ( soubor ve Wordu, 529 kB), který bude provádět EUHANET. Centra, která projdou tímto auditem, resp certifikací, dostanou certifikát Evropského hemofilického centra.

Zápis z jednání Koordinační a Výkonné rady ČNHP (28. 11. 2013)
6.1.2014 Administrátor | Další informace...

Byl zveřejněn zápis z jednání Koordinační a Výkonné rady ČNHP, která se konala ve čtvrtek 28. listopadu 2013 ve Vráži.


Zpět