Archiv

Rok: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009


Zápis z jednání Koordinační rady (Brno, 12. 9. 2012)
18.9.2012 Administrátor | Další informace...

Byl zveřejněn zápis z jednání Koordinační rady a pracovní skupiny pro standardy ČNHP, která se konala v Brně ve středu 12. září 2012.

Konference projektu ČNHP
7.9.2012 Administrátor
Pravidla pro využití dat ČNHP
31.8.2012 Administrátor | Další informace...

Byla zveřejněna Pravidla pro využití dat klinických registrů vedených pod záštitou ČNHP.

Nejnovější guidelines péče o nemocné s hemofilií
27.8.2012 Administrátor | Další informace...

Na webu ČNHP byly právě zveřejněny nejnovější standardy péče o pacienty s hemofilií.

Zápis ze setkání Výkonné rady ČNHP (Brno, 14. 8. 2012)
24.8.2012 | Další informace...

Byl zveřejněn zápis ze schůze Výkonné rady ČNHP, která se konala v Brně v úterý 14. srpna 2012.

Olomouc: VII. konference ambulantních internistů
21.6.2012 Administrátor

V sekci Semináře byly zveřejněny některé postřehy a fotografie z VII. konference ambulantních internistů, která se konala ve dnech 29.-30. března v Olomouci.

Kolín: Informace ze 4. hemofilických dní v Bratislavě
31.5.2012 Administrátor

Byla zveřejněna přednáška „Novinky a zkušenosti s profylaktickou terapií hemofilických pacientů“, která zazněla na semináři v Kolíně.

Martin: XIX. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou
31.5.2012 Administrátor

Byla vyvěšena přednáška dr. Smejkala (Fakultní nemocnice Brno) a abstrakt k posteru K. Krupové a P. Dulíčka (Fakultní nemocnice Hradec Králové), které byly prezentovány na konferenci o hemostáze a trombóze, která se konala ve slovenském Martině.

Praha: Setkání Výkonné rady ČNHP
18.5.2012 Administrátor

V sekci Zápisy byl zveřejněn zápis ze setkání Výkonné rady ČNHP, které se konalo v Praze 11. 5. 2012.

Jmenování koordinátorů Českého národního hemofilického programu
16.5.2012

Dne 11.5.2012 proběhlo v Praze jednání Výkonné rady ČNHP na kterém byli do funkce koordinátorů Českého národního hemofilického programu zvoleni prim. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. a MUDr. Petr Smejkal, Ph.D.

Kolín: Setkání pacientů s hemofilií
2.5.2012 Administrátor

Byly zveřejněny fotografie ze setkání pacientů, které se konalo 2. května 2012 v Kolíně.

XVIII. Pařízkovy dny: Hemofilie a adolescent
23.4.2012 Administrátor

V sekci Semináře byla zveřejněna přednáška dr. Köhlerové na téma "Hemofilie a adolescent".

Hradec Králové: Putovní výstava při příležitosti Světového dne hemofilie
19.4.2012 Administrátor

Ve čtvrtek 12. dubna 2012 byla na II. interní klinice FN Hradec Králové slavnostně otevřena putovní výstava fotografií Jiřího Hurta s názvem Společně o hemofilii - každá tvář má svůj příběh.

Praha: Problematika hemofilie a dalších krvácivých stavů
10.3.2012 Administrátor

Byla vyvěšena přednáška dr. Smejkala nazvaná „Problematika hemofilie a dalších krvácivých stavů“.

On-line dostupné informace o aktuálním stavu registru
9.3.2012 Administrátor

V nové záložce Stav registru najdete průběžně aktualizované informace o počtu záznamů v registru, podíl pacientů dle diagnózy, dle tíže hemofilie atd.

Ústí nad Labem: Hemofilie
12.1.2012 Administrátor
Byly zveřejněny fotografie ze semináře „Hemofilie“, který se konal v Ústí nad Labem


Zpět