Hemofilie: diagnóza nejpozději do druhých narozenin

Invalidizujícím dopadům hemofilie brání včas zahájená moderní léčba. K časnému odhalení této geneticky podmíněné choroby přispívá spolupráce lékařů. Při příležitosti Světového dne hemofilie, který připadá na 17. duben, si redaktoři Medical Tribune povídali s MUDr. Janem Blatným, Ph.D., primářem Oddělení dětské hematologie a Komplexního hemofilického centra Fakultní nemocnice Brno.


Pane primáři, jaká je informovanost lékařů v terénu o hemofilii?

Informovanost o hemofilii obecně mezi odbornou veřejností je, protože je to jedna ze sice relativně vzácných, ale závažných nemocí, takže ji najdete v každé učebnici interní medicíny, popřípadě hematologie. Ale je pravda, že se rozhodně nestane to, aby se každý lékař během svého profesního života s hemofilikem setkal. Těchto pacientů je v ČR jenom asi tisíc. Pro ně existuje síť hemofilických center, která má dvě úrovně, komplexní centra, ta jsou v současné době v Praze, Brně a Ostravě, a léčebná, která jsou ve všech krajských městech. Centra jsou sdružena do sítě Českého národního hemofilického programu, který má i své webové stránky http://cnhp.registry.cz a je podporován odbornými společnostmi – hematologickou, pro trombózu a hemostázu a pediatrickou.

Celý rozhovor na webu tribune.cz

23.4.2018 Medical Tribune 8/2018


Zpět